Novice

Vpogled v eRecept za medicinske sestre in administratorje

28. marca, 2024

Nacionalna rešitev eRecept omogoča vpogled v recepte medicinskim sestram in nekaterim administratorjem na primarni ravni. Uporabniki lahko dostopajo do podatkov v eReceptu o predpisanih receptih in izdanih zdravilih, ne morejo pa predpisovati receptov.

Prenovljeni portal zVEM

28. februarja, 2023

Portal zVEM je pred kratkim doživel vizualno in vsebinsko prenovo, ki bo portal približala sodobnim smernicam, hkrati pa omogočila boljšo vzajemno uporabo aplikacije in portala. Z novo oblikovalsko zasnovo prihajajo tudi nekatere vsebinske novosti, kot je pregled dokumentov in naročil v obliki časovnice in možnost pregledovanja bolniških listov iz zbirk Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije […]

Predstavljena strategija digitalizacije zdravstva v Sloveniji za obdobje 2022 – 2027

18. januarja, 2023

Sodelavci eZdravja smo se udeležili dogodka na Brdu pri Kranju, kjer je bila predstavljena strategija digitalizacije zdravstva v Sloveniji za obdobje 2022- 2027: Strategija digitalizacije zdravstva v Sloveniji za obdobje 2022- 2027 Več o tem si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za zdravje: https://www.gov.si/novice/2023-01-13-digitalizacija-je-kljucen-korak-do-modernega-zdravstvenega-sistema/  

Nov način prijave v Teleradiologijo

20. decembra, 2022

Uporabnike Teleradiologije obveščamo, da se bo dosedanji način prijave z uporabniškim imenom in geslom kmalu ukinil. Hkrati je spremenjena varnostna politika, ki bo od sedaj dalje delovala v strožjem režimu: gesla bodo morala biti kompleksnejša in menjavo gesel bo potrebno izvajati pogosteje. Na voljo je novi način prijave z EueZ-CAS oz. kvalificiranim digitalnim potrdilom. Več […]

Udeležba NIJZ na kongresu MI’22 »Odločno digitalno za več zdravja«

25. novembra, 2022

Sodelavci CIZ smo se udeležili kongresa MI’22 z naslovom »Odločno digitalno za več zdravja«, ki ga je organiziralo Slovensko društvo za medicinsko informatiko. Matjaž Drev in Dalibor Stanimirović sta predstavila prispevek »Stalna rast uporabe rešitev eZdravja – odsev zaupanja v procese digitalizacije v zdravstvu«. Živa Rant, Hajdi Kosednar in Dalibor Stanimirović pa so predstavili prispevek […]

Dosežek leta 2022 na področju informacijske družbe

18. oktobra, 2022

V petek, 14. 10. 2022 je portal zVEM na multikonferenci “Informacijska družba 2022”, ki jo organizira Inštitut Jožef Stefan prejel najvišje priznanje na področju informacijske tehnologije v Sloveniji,  “Nagrado za dosežek leta na področju informacijske družbe”. Na portalu zVEM se iskreno zahvaljujemo za priznanje in se veselimo novih funkcionalnosti in nadgradenj portala, ki jih pripravljamo […]

Portal zVEM prejel eNagrado za najboljši projekt informatike leta 2021 v Sloveniji

18. maja, 2022

Portal zVEM prejel eNagrado za najboljši projekt informatike leta 2021 v Sloveniji | www.nijz.si

Nova različica šifranta VZS 13 stopi v veljavo 13.5.2022

6. maja, 2022

Obveščamo, da dne 13.5.2022 stopi v veljavo nova različica šifranta VZS 13, ki je na voljo na naslovu https://www.nijz.si/sl/podatki/sifrant-vrst-zdravstvenih-storitev-vzs.

Slovensko DCP potrdilo o pozitivnem HAG testu

1. februarja, 2022

V skladu s spremembami, ki veljajo od 1.2.2022, se SI DCP koda o pozitivnem HAG testu generira v sistemu eZdravja ob koncu izolacije (po 7. dnevu, če je oseba z negativnim HAG testom skrajšala izolacijo ali 11. dan, če je ni) – šele takrat je dostopna prek portala zVEM ali v lekarni. Potrdilo SI DCP […]

Od 3. 11. 2021 je vključitev v zNET obvezna za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti

27. oktobra, 2021

Varno zdravstveno omrežje zNET je zaprta komunikacijska infrastruktura za centralizirane zdravstvene storitve nacionalnega pomena, kakor tudi za storitve, ki jih bodo zagotavljali posamezni akterji v zdravstvu prek certificiranih točk. Omrežje zNET zagotavlja varne in zanesljive povezave med vstopno točko, drugimi certificiranimi točkami in ključnimi akterji v zdravstvu. Omrežje zNET ne vključuje lokalnih omrežij posameznih končnih […]

Omogočena izdaja trajne napotnice za kronična stanja

30. julija, 2021

Obveščamo, da s 1.8.2021 začne veljati sprememba Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (POZZ), ki omogoča, da se za določena kronična stanja izda trajna napotnica. Večkratno, obdobno napotnico za omenjena kronična stanja lahko v trajno spremeni tudi specialist oz. napotni zdravnik.

Spremembe v navodilih za uveljavljanje pravice do zdravstvenih storitev z napotnico

9. julija, 2021

Zaradi sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: Pravila), ki so bile objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 61/21 z dne 16. 4. 2021 in so začele veljati 1. 5. 2021, razen določb, ki se nanašajo na »trajno« napotnico in ki se začnejo uporabljati 1. 8. 2021, je bilo prenovljeno Navodilo […]

Možnost izpisa potrdila o izdani e-napotnici za paciente

17. junija, 2021

Pacienti, ki jim je bila izdana e-napotnica, lahko od 16.6.2021 sami natisnejo potrdilo o izdani e-napotnici v portalu zVEM. Ta možnost bo olajšala pacientom naročanje na zdravstvene storitve v primeru, da potrdila o izdani e-napotnici niso prejeli od zdravnika, ki je e-napotnico izdal, ali pa želijo potrdilo natisniti sami. Več lahko preberete na Kako pridobim […]

Sprejeta je Uredba EU o digitalnem covid potrdilu

15. junija, 2021

Sprejeta je uredba, zavezujoča za vse države EU, velja pa od 1. julija 2021 do 30. junija 2022. Evaluacija učinkov uredbe bo narejena do 31. marca 2022, ko se bo glede na epidemiološko situacijo odločalo o morebitnem podaljšanju veljavnosti. UREDBA (EU) 2021/953 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 14. junija 2021 o okviru za izdajanje, […]

Obvestilo SMS o rezultatu testa na voljo tudi v angleščini, italijanščini in madžarščini

6. junija, 2021

Od junija 2021 je na voljo obveščanje SMS o rezultatu testiranja COVID-19 v italijanščini, madžarščini in angleščini. Jezikovno različico lahko izberete v odgovoru na uvodno sporočilo SMS.

Spremembe v nastavitvah eNaročanja po priklopu v zNET

21. aprila, 2021

Izvajalci zdravstvene dejavnosti morajo po priklopu v omrežje zNET implementirati spremembo v svojih lokalnih informacijskih sistemih, prek katerih dostopajo do eNaročanja. Izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki so povezani s sistemom eNaročanja, in bodo v naslednjih dneh prešli na zNet, opozarjamo, da morajo spremeniti COS URL na naslednji način: https://service.narocanje.ezdrav.si/COSWebServicePublic.asmx (v omrežju zNET) https://storitve.ezdrav.si/narocanje/service/COSWebServicePublic.asmx (izven omrežja zNET) […]

Potrdilo o cepljenju COVID-19 na voljo v portalu zVEM

19. marca, 2021

Obveščamo vas, da je od danes 19.3.2021 v portalu zVEM na voljo digitalno potrdilo o cepljenju proti COVID-19. Potrdilo si lahko prenesete tako, da kliknete na razdelek “Dokumenti” in zavihek “Potrdilo o cepljenju”. Privzeto izbrano je potrdilo o cepljenju proti COVID-19. Če želite prikazati potrdilo, kliknite “Pridobi potrdilo”.

Seznam testiranj na COVID-19 v portalu zVEM na voljo tudi v angleščini

8. marca, 2021

V spletnem portalu zVEM je od 8.3.2021 na voljo potrdilo o opravljenih testiranjih na COVID-19 (PCR in hitrih antigenskih testih) tudi v angleščini. Do potrdila pacient pride tako, da iz seznama jezikov izbere angleščino (desno na dnu strani), in odpre dokument “Seznam testiranj na COVID-19“. Pacient za registracijo in dostop do portala zVEM potrebuje kvalificirano […]

Prenovljene zloženke eZdravja

10. februarja, 2021

Zloženka eZdravje Zloženka CRPP Zloženka eRecept Zloženka eNaročanje Zloženka zVEM Zloženka Telekap Zloženka eTriaža Plakat zVEM SL Plakat zVEM EN Plakat zVEM IT Plakat zVEM HU  

Posodobljene možnosti dostopa do zNET prek najema storitve pri ponudniku telekomunikacijskih storitev

21. januarja, 2021

21.1.2021: Obveščamo, da so posodobljene možnosti dostopa do omrežja zNET za zasebne izvajalce zdravstvene dejavnosti prek najema storitve pri ponudniku telekomunikacijskih storitev. Trenutno priklop ponujajo ponudniki Telekom Slovenije, Stelkom, Telemach in T2. Več o tem lahko preberete na https://podpora.ezdrav.si/?faq=mozni-nacini-priklopa-v-omrezje-znet-za-zasebne-izvajalce-zdravstvene-dejavnosti.

Nova različica šifranta VZS 11 v veljavi od 31.1.2021

17. januarja, 2021

Obveščamo, da bo dopolnjen in spremenjen šifrant VZS različica 11 v veljavo stopil 31.1.2021. ŠIfrant VZS 11 (od 31.1.2021)

Prispevki eZdravja

7. januarja, 2021

Skrbniki rešitev eZdravja so za kongres MI’20 pripravili naslednje prispevke, ki so objavljeni v zborniku kongresa. Tepej Jočić, L. (2020). Izjave pacientove vnaprej izražene volje v Centralnem registru podatkov o pacientih (T. Marčun, Ed.). Digitalni Mostovi v Zdravstvu, pp. 42–46. Ljubljana: SDMI. Retrieved from https://sdmi.si/files/strokovna_srecanja/zbornik MI2020.pdf Janet, J., & Stanimirović, D. (2020). Prenova portala zVEM […]

Cepljenje proti covid-19

18. decembra, 2020

Pandemija covid-19 je prizadela življenje in zdravje ljudi po celem svetu in s cepljenjem lahko vsak od nas pomembno pripomore, da se epidemija uspešno obvlada. Cepljenje proti covid-19 je najučinkovitejši ukrep za zaščito našega zdravja in zdravja drugih. Poleg učinkovitega in varnega cepiva pa je za ustavitev epidemije potrebna zadostna precepljenost prebivalstva, zato bo vsak […]

Nova različica šifranta VZS 10.4 v veljavi od 16.12.2020

14. decembra, 2020

Obveščamo, da je skladno s sprejeto novelo Zakona o pacientovih pravicah ZPacP-B (Uradni list RS, št. 177/20 ) dopolnjen tudi VZS šifrant. Različica 10.4 se bo začela uporabljati 16.12.2020. Šifrant VZS 10.4 Spremembe: 10.4 16.12.2020 1051P, 1051K Ukinitev spremljanja čakalnih vrst

Novela zakona ZPacP-B stopi v veljavo 16.12.2020

14. decembra, 2020

Zakon o spremembah zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-B) je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 177/20 in začne veljati 16.12.2020. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3111/zakon-o-spremembah-zakona-o-pacientovih-pravicah-zpacp-b Kratek povzetek: Čakalni seznami pri izbranih osebnih zobozdravnikih ostajajo samo za zobnoprotetične storitve. Napotnica »zelo hitro« se po novem lahko predloži v 7 dneh (ne več petih), hitro in redno pa v 21 […]

Analiza uporabe rešitev eZdravja v Sloveniji: izzivi in prihodnje usmeritve

4. decembra, 2020

Letos mineva štiri leta, kar je NIJZ prevzel upravljanje rešitev eZdravja v Sloveniji. Pripravili smo poglobljeno analizo uporabe najpomembnejših rešitev eZdravja, z njimi povezanih izzivov in prihodnjih usmeritev. Raziskava je pokazala velik napredek pri uporabi in doseganje kratkoročnih ciljev projekta eZdravje. Deleža e-receptov in e-napotnic presegata 90%. Centralni register podatkov o pacientih omogoča zbiranje podatkov […]

Posodobljene možnosti dostopa do zNET prek najema storitve pri ponudniku telekomunikacijskih storitev

2. novembra, 2020

2.11.2020: Obveščamo, da so posodobljene možnosti dostopa do omrežja zNET za zasebne izvajalce zdravstvene dejavnosti prek najema storitve pri ponudniku telekomunikacijskih storitev. Trenutno priklop ponujajo ponudniki Telekom Slovenije, Stelkom in Telemach. Več o tem lahko preberete na https://podpora.ezdrav.si/?faq=mozni-nacini-priklopa-v-omrezje-znet-za-zasebne-izvajalce-zdravstvene-dejavnosti.

Nova spletna stran eZdravja

20. oktobra, 2020

Pozdravljeni na novih spletnih straneh eZdravja!

Pretečene delne izdaje eRecept 1.6.2020

1. junija, 2020

Od 26.6.2020 bo začela delovati samodejna sprememba statusa za recepte, pri katerih je od prve delne izdaje preteklo več kot 60 dni in delna izdaja ni zaključena. Vsako noč se bo takim receptom dodelil status “porabljen” (za neobnovljive recepte) oz. status “delno porabljen” in omogočena izdaja naslednje ponovitve za obnovljive recepte.

Samodejna sprememba statusa receptom po poteku roka veljavnosti 16.3.2020

16. marca, 2020

OBVESTILO 16.3.2020 Zaradi trenutnih razmer v državi bomo napovedano spremembo prestavili na kasnejši datum! S 17. marcem 2020 bo na eReceptu samodejno dodeljen status “pretečeno” vsem receptom, ki jim je potekel rok veljavnosti. Za pravilno delovanje aplikacij, povezanih z eReceptom, je potrebno uporabljati ustrezno verzijo knjižnice za Integracijsko komponento (IKlib) ali pa ustrezno prilagoditi aplikacijo. […]

Rešena težava s počasnostjo eRecepta pri nekaterih uporabnikih 1. 12. 2017

1. decembra, 2017

V drugi polovici leta 2017 je prihajalo do počasnega delovanja eRecepta (in/ali eNaročanja) pri enem delu uporabnikov. V namen reševanja težav smo prosili nekatere uporabnike, da se povežejo z nami in pomagajo pri reševanju s posredovanjem relevantnih podatkov, za kar se jim zahvaljujemo. V decembru 2017 smo zahvaljujoč skupnim naporom prišli do rešitve. Težava sicer […]

Dopolnitve in spremembe eRecept – junij 2017

29. junija, 2017

Predvidoma 7. decembra 2017 bodo na centralnem delu eRecepta implementirane spremembe iz spodnjega seznama. Pozivamo izvajalce in programske hiše, da do takrat prilagodijo sisteme in pretestirajo delovanje. Testna verzija IK komponente in navodila za testiranje sprememb so na voljo na tej povezavi. Implementirane bodo naslednje dopolnitve: Obveščanje zdravnikov v primeru razveljavitve njihovega predpisa s strani […]

Dodatna kontrola BPI (RIZDDZ) predpisovalca in razloga obravnave 1.11.2016

1. novembra, 2016

S 1. novembrom 2016 bo na centralnem delu eRecepta začela delovati kontrola, ki bo preverjala prisotnost podatka o razlogu obravnave pri predpisovanju ter o BPI šifrah organizacije in zdravnika pri izdaji. V skladu z Navodilom za izpolnjevanje listine recept in listine recept za osebno rabo je zdravnik dolžan izpolniti rubriko »razlog obravnave«. V kolikor rubrika […]