Novela zakona ZPacP-B stopi v veljavo 16.12.2020

Zakon o spremembah zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-B) je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 177/20 in začne veljati 16.12.2020.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3111/zakon-o-spremembah-zakona-o-pacientovih-pravicah-zpacp-b

Kratek povzetek:

  • Čakalni seznami pri izbranih osebnih zobozdravnikih ostajajo samo za zobnoprotetične storitve.
  • Napotnica »zelo hitro« se po novem lahko predloži v 7 dneh (ne več petih), hitro in redno pa v 21 dneh (ne več 14). Velja tudi za napotnice, ki jim 16. decembra rok za predložitev še ne bo potekel.
  • Rok za zamenjavo izvajalca je pet dni (ne samo tri).