Varnejše in učinkovitejše zdravstvene storitve

Sistem eZdravje z učinkovito obliko elektronskih rešitev prinaša večjo varnost in kakovost izvajanja zdravstvenih storitev.

Rešitve eZdravja

eZdravje dolgoročno prinaša zmanjšanje administrativnih stroškov ter učinkovito obvladovanje zajetnih zdravstvenih in z zdravstvom povezanih podatkov ter informacij. Informatizacija omogoča nemoteno komunikacijo, varno in sledljivo izmenjavo podatkov ter elektronske dokumentacije med izvajalci zdravstvene dejavnosti.

Rešitve

COVID rešitve

Rešitve za testiranje in obveščanje

CRPP

Centralni register podatkov o pacientu.

eKnjiga

Mednarodna klasifikacija bolezni.

eKomunikacije

Obvestila o telesnih poškodbah in prometnih nesrečah.

eNaročanje

Elektronsko napotovanje in naročanje pacientov.

ePosvet

Komunikacija med zdravnikom primarnega nivoja in zdravnikom specialistom.

eRCO

Elektronski register cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju

eRecept

Elektronsko predpisovanje zdravil.

eTriaža

Informacijska podpora triažnemu postopku.

Referenčne ambulante

Kazalniki kakovosti v ambulantah družinske medicine.

RIZDDZ

Register izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu.

SUVI

Sistem upravljanja varovanja informacij.

Telekap

Diagnostika možganske kapi na daljavo.

Teleradiologija

Prenos radioloških slik in z njimi povezanih podatkov o bolniku.

Varnostna shema

Seznam uporabnikov eZdravja

zNET

Varno zdravstveno računalniško omrežje

zVEM

Portal zVEM (zdravje vse na enem mestu)

Zadnje objave

Prenovljene zloženke eZdravja

Datum objave: 10. feb, 2021

Zloženka eZdravje Zloženka CRPP Zloženka eRecept Zloženka eNaročanje Zloženka zVem Zloženka Telekap Zloženka eTriaža

Posodobljene možnosti dostopa do zNET prek najema storitve pri ponudniku telekomunikacijskih storitev

Datum objave: 21. jan, 2021

21.1.2021: Obveščamo, da so posodobljene možnosti dostopa do omrežja zNET za zasebne izvajalce zdravstvene dejavnosti prek najema storitve pri ponudniku telekomunikacijskih storitev. Trenutno priklop ponujajo ponudniki Telekom Slovenije, Stelkom, Telemach in T2. Več o tem lahko preberete na https://podpora.ezdrav.si/?faq=mozni-nacini-priklopa-v-omrezje-znet-za-zasebne-izvajalce-zdravstvene-dejavnosti.

Nova različica šifranta VZS 11 v veljavi od 31.1.2021

Datum objave: 17. jan, 2021

Obveščamo, da bo dopolnjen in spremenjen šifrant VZS različica 11 v veljavo stopil 31.1.2021. ŠIfrant VZS 11 (od 31.1.2021)

Vse objave