Vpogled v eRecept za medicinske sestre in administratorje

Nacionalna rešitev eRecept omogoča vpogled v recepte medicinskim sestram in nekaterim administratorjem na primarni ravni. Uporabniki lahko dostopajo do podatkov v eReceptu o predpisanih receptih in izdanih zdravilih, ne morejo pa predpisovati receptov.