Kategorija: eRecept

Pretečene delne izdaje eRecept 1.6.2020

Od 26.6.2020 bo začela delovati samodejna sprememba statusa za recepte, pri katerih je od prve delne izdaje preteklo več kot 60 dni in delna izdaja ni zaključena. Vsako noč se bo takim receptom dodelil status “porabljen” (za neobnovljive recepte) oz. status “delno porabljen” in omogočena izdaja naslednje ponovitve za obnovljive recepte.

Samodejna sprememba statusa receptom po poteku roka veljavnosti 16.3.2020

OBVESTILO 16.3.2020 Zaradi trenutnih razmer v državi bomo napovedano spremembo prestavili na kasnejši datum!

S 17. marcem 2020 bo na eReceptu samodejno dodeljen status “pretečeno” vsem receptom, ki jim je potekel rok veljavnosti. Za pravilno delovanje aplikacij, povezanih z eReceptom, je potrebno uporabljati ustrezno verzijo knjižnice za Integracijsko komponento (IKlib) ali pa ustrezno prilagoditi aplikacijo.

Nova verzija knjižnice za Integracijsko komponento je na voljo na spletni strani https://www.ezdrav.si/integracijska-komponenta/ .

Rešena težava s počasnostjo eRecepta pri nekaterih uporabnikih 1. 12. 2017

V drugi polovici leta 2017 je prihajalo do počasnega delovanja eRecepta (in/ali eNaročanja) pri enem delu uporabnikov. V namen reševanja težav smo prosili nekatere uporabnike, da se povežejo z nami in pomagajo pri reševanju s posredovanjem relevantnih podatkov, za kar se jim zahvaljujemo.

V decembru 2017 smo zahvaljujoč skupnim naporom prišli do rešitve. Težava sicer ni bila na eReceptu ampak na lokalnih sistemih, vendar smo vseeno našli način kako preprečiti vpliv težave na delovanje eRecepta. Z namestitvijo nove verzije knjižnice IK bi težava morala biti odpravljena.

Tehnično pojasnilo: Pri vzpostavljanju povezav od lokalnega uporabnika do centralnega sistema eRecept knjižnica IK uporablja nastavitev MaxServicePointIdleTime. Ta nastavitev je globalna in je lahko spremeni katerakoli .NET aplikacija, nameščena na sistemu. Pri uporabnikih, ki imajo težave, neka aplikacija (ne moremo vedeti katera) spremeni to nastavitev na neveljavno vrednost, kar vpliva tudi na knjižnico IK. Aplikacija to občasno ponavlja, zato IK knjižnica vedno znova dobi napačno vrednost, tudi če vrednost vmes popravimo. Zato smo predelali knjižnico IK na način, da ne uporablja več globalne nastavitve ampak svojo lastno, za katero poskrbimo, da ima pravilno vrednost.

Opozorilo: Zgoraj omenjena nastavitev lahko vpliva tudi na druge lokalne .NET aplikacije! Zato priporočamo programskim hišam naj preverijo opisan scenarij, če imajo pri kateri od svojih strank težave s timeout-i.

Nova verzija knjižnice za Integracijsko komponento je na voljo na spletni strani https://www.ezdrav.si/integracijska-komponenta/ (verzija z datumom 12.12.2017). Pozivamo proizvajalce programske opreme k testiranju nove verzije. V kolikor pri testiranju najdete napake, nas prosim obvestite.

Dopolnitve in spremembe eRecept – junij 2017

Predvidoma 7. decembra 2017 bodo na centralnem delu eRecepta implementirane spremembe iz spodnjega seznama. Pozivamo izvajalce in programske hiše, da do takrat prilagodijo sisteme in pretestirajo delovanje. Testna verzija IK komponente in navodila za testiranje sprememb so na voljo na tej povezavi.

Implementirane bodo naslednje dopolnitve:

  • Obveščanje zdravnikov v primeru razveljavitve njihovega predpisa s strani farmacevta
  • Možnost filtriranja rezultatov interakcij samo na zdravila, ki jih zdravnik trenutno predpisuje
  • Možnost zamenjave zdravila kljub oznaki “ne zamenjuj”
  • Dopolnitve izdaje brez e-predpisa in izdaje na podlagi papirnatega recepta
  • Združevanje več izdaj v eno zaradi odhoda v tujino
  • Stornacija izdaje, kadar je recept v statusu preklican
  • Verzioniranje vizualizacij

Navodila za povezovanje s centralnim delom eRecepta in ustrezno pošiljanje podatkov so na voljo v tehnični dokumentaciji, komponenta za povezovanje je na voljo preko povezave Integracijska komponenta.

Dodatna kontrola BPI (RIZDDZ) predpisovalca in razloga obravnave 1.11.2016

S 1. novembrom 2016 bo na centralnem delu eRecepta začela delovati kontrola, ki bo preverjala prisotnost podatka o razlogu obravnave pri predpisovanju ter o BPI šifrah organizacije in zdravnika pri izdaji.

V skladu z Navodilom za izpolnjevanje listine recept in listine recept za osebno rabo je zdravnik dolžan izpolniti rubriko »razlog obravnave«. V kolikor rubrika ni izpolnjena, bi praviloma moral farmacevt tak recept zavrniti. Na centralnem delu eRecepta bo vpeljana kontrola, ki bo preverjala prisotnost tega podatka pri predpisovanju. Nepopolnih receptov ne bo možno podpisati in oddati v centralni del eRecepta. Tako ne bo prihajalo do situacij, ko pacient pride v lekarno, kjer mu nato zavrnejo recept.

Zeleni recepti, ki jih zdravnik predpiše na papirnati obrazec, se v sistem zapišejo pri izdaji zdravil. Farmacevt v sistem vnese BPI šifro organizacije predpisovalca (npr. zdravstveni dom, zasebna ambulanta, ipd.) in BPI šifro zdravnika, ki je recept predpisal. Na sistemu bo vpeljana kontrola, ki preverja prisotnost teh podatkov pri izdaji. S tem bo izboljšana varnost za pacienta in uporabnost sistema, saj bodo v sistemu zabeleženi vsi podatki o predpisih in izdajah, ne samo o tistih, ki so bili predpisani elektronsko.

Od 1. novembra 2016 zapis predpisa ali izdaje brez zgornjih podatkov ne bo možen.

Navodila za povezovanje s centralnim delom eRecepta in ustrezno pošiljanje podatkov so na voljo v tehnični dokumentaciji, komponenta za povezovanje je na voljo preko povezave Integracijska komponenta.