Prispevki

Strokovni in znanstveni prispevki

Na tem mestu najdete prispevke, ki so jih sodelavci eZdravja objavili v znanstvenih in strokovnih revijah in predstavili na znanstvenih in strokovnih konferencah.

Na voljo je Predstavitev eZdravja, ki je bila pripravljena v avgustu 2022.

Rešitve eZdravja

Rant, Ž., Stanimirović, D., Tepej Jočić, L., Žlender, A., Gaspari, I., Božič, D., Indihar, S., Beštek, M., Simeunovič, B., Vrečko, A., Matetić, V., & Zidarn, J. (2018). Rešitve e-Zdravja. In 30 let Slovenskega društva za medicinsko informatiko : [publikacija ob 30-letnici Slovenskega društva za medicinsko informatiko] (pp. 184–190). Slovensko društvo za medicinsko informatiko. https://sdmi.si/files/strokovna_srecanja/30%20let%20kongres/MONOGRAFIJA%202del.pdf

Analysis of e-Health solutions in Slovenia

Rant, Ž., & Stanimirović, D. (2019). Analysis of e-Health solutions in Slovenia : a usage perspective. Uporabna Informatika, 27(4), str. 135-142. https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/58/64

eZdravje danes

Rant, Ž., Stanimirović, D., Matetić, V., Indihar, S., Zidarn, J., Beštek, M., Tepej Jočić, L., & Žlender, A. (2017). eZdravje danes. Uporabna Informatika, 25(3), 169–179

2023

Stanimirovic, D.; Tepej Jocic, L. The Slovenian Patient Summary: One Digital Record, Multitude of Applications, Studies in Health Technology and Informatics, https://ebooks.iospress.nl/doi/10.3233/SHTI230487.

Rant, Ž., Kosednar, H., & Stanimirović, D. (2023). Vloga in pomen Centra za pomoč uporabnikom rešitev eZdravja v slovenskem zdravstvu (The role and importance of the service desk for eHealth solutions in Slovenian health care). Informatica Medica Slovenica, 27(1/2), 14–19. https://ims.mf.uni-lj.si/ims_archive/27/IMS-2022-1-2_2.pdf

Rant, Ž., Kosednar, H., & Stanimirović, D. (2023). The role of the service desk for ehealth solutions in the digital transformation of slovenian healthcare. In 36th Bled eConference Digital Economy and Society: the balancing act for digital innovation in times of instability: June 25 – 28, Bled, Slovenia: conference proceedings (p.249–262). Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/786/1122/3167-1

Kosednar, H. (2023). Pravilnost podatkov o čakalnih dobah. “S Podatki Do Strateških Odločitev”: 28. Strokovno Srečanje Ekonomistov in Poslovodnih Delavcev v Zdravstvu, 71–78. http://www.devz.si/wp-content/uploads/2023/05/DEVZ_28.-STROKOVNO-SRECANJE_NOVA-GORICA_INTERNET.pdf

Petrič, K. V., Kolar, A., Kosednar, H. (2023). Digitalising Slovenia’s healthcare system, 88-89. The Global Governance Project. Health: A Political Choice – From Fragmentation to Integration

2022

Stanimirovic, D.; Tepej Jocic, L. Accelerated Digitalization of the Epidemiological Measures: Overcoming the Technological and Process Complexities of Establishing the EU Digital COVID Certificate in Slovenia. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 14322. https://doi.org/10.3390/ijerph192114322.

Rant, Ž., Stanimirović, D., & Janet, J. (2022). Razvoj portala zVEM in Centralnega registra podatkov o pacientu. In P. Šprajc, D. Maletič, N. Pavlović, I. Podbregar, A. Škraba, D. Tomić, U. Vincenzo, & A. Žnidaršič (Eds.), 41th International Conference on Organizational Science Development [Elektronski vir] = 41. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti : societyʹs challenges for organizational opportunities = izzivi družbe za priložnosti organizacij : conference proceedings = konferenčni zbornik (pp. 873–884). University of Maribor, University Press. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/663/886/2114-1

Rant, Ž., Stanimirović, D., & Janet, J. (2022). Funkcionalnosti in uporaba portala za paciente zVEM in Centralnega registra podatkov o pacientu. Uporabna Informatika, 30(1), 63–73. doi:10.31449/upinf.vol30.num1.161, https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/161

Stanimirović, D., Drev, M., & Rant, Ž. (2022). Digital Transformation as One of the Instruments for Overcoming the Public Health Crisis: The Role and Use of Ehealth Solutions during the Covid-19 Pandemic in Slovenia. Medicine, Law & Society, 15(1), 169-192. doi:10.18690/mls.15.1.169-192.2022, https://journals.um.si/index.php/medicine/article/view/1889

Stanimirović, D., Drev, M., & Rant, Ž. (2022). Ekspanzija digitalnih rešitev eZdravja v času pandemije covida-19 v Sloveniji. Isis, 31(6), 34–37. http://online.pubhtml5.com/agha/mpic/#p=34

Rant, Ž., Stanimirović, D., & Janet, J. (2022). Functionalities and use of the zVEM patient portal and the central registry of patient data. In A. Pucihar, M. Kljajić Borštnar, R. Bons, A. Sheombar, G. Ongena, & D. Vidmar (Eds.), 35th Bled eConference Digital Restructuring and Human (Re)action: June 26 – 29, 2022, Bled, Slovenia (pp. 65–79). University of Maribor, University Press. doi:10.18690/um.fov.4.2022.4. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/691/927/2367-1

Stanimirović, D., & Rant, Ž. (2022). Vloga digitalizacije pri obvladovanju javnozdravstvenih groženj: skokovita rast uporabe rešitev e-zdravja v obdobju pandemije COVID-19 v Sloveniji = The role of digitalisation in the management of public health threats. In B. Gabrovec, I. Eržen, A. Skaza, M. Fafangel, M. Vrdelja, & Š. Selak (Eds.), Javno zdravje in COVID-19 2022: 2. znanstvena in strokovna konferenca (pp. 151–158). Nacionalni inštitut za javno zdravje. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/e-verzija_zbornika_javno_zdravje_in_covid-19_2022.pdf

2021

Tepej Jočić L. (2021). Impact of Data Protection Regulation on Slovenian eHealth, J Glbo Health 2021;11:03063.

Rant, Ž. (2021). Telemedicine in Slovenia. 34th Bled eConference Digital Support from Crisis to Progressive Change: June 27 – 30, 2021, online : conference proceedings. – p. 87-96. DOI: https://doi.org/10.18690/978-961-286-485-9 . https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/581

Rant, Živa, Stanimirović, Dalibor. Presečna analiza uspešnosti in učinkovitosti rešitev eZdravja po petletnem obdobju : uspešnost in učinkovitost eZdravja. NOVIS : Novice, obvestila, vesti, informacije združenja : Glasilo Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, ISSN 1580-4917, 2021, letn. 48, št. 1/2, str. 23-25. https://zdrzz.si/Aktualno/Novis_1-22021/

Marič, Z. (2021). Centralni register podatkov o pacientu v okviru eZdravja. Isis : Glasilo Zdravniške zbornice Slovenije, str. 31–32. https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-in-analize/publikacije-zbornice-isis/revija/isis-januar-2021

Rant, Ž., & Rudel, D. (2021). Telemedicinske storitve v Sloveniji. 40th International Conference on Organizational Science Development [Elektronski Vir] = 40. Mednarodna Konferenca o Razvoju Organizacijskih Znanosti : Values, Competencies and Changes in Organizations = Vrednote, Kometence in Spremembe v Organizacijah : Conference Proceedings = Konferenčni Zbornik : [Online, Ms Teams, March 17 – 19, 2021], 849–863. doi:10.18690/978-961-286-442-2.57. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/503/613/1098-1

Marič, Z. (2021). ePosvet. Isis : Glasilo Zdravniške zbornice Slovenije, 30(5), str. 22–23. https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/isis/2021/isis-10-21.pdf?sfvrsn=13983b36_2

Rant, Ž., Stanimirović, D., & Janet, J. (2021). Portal za paciente zVEM in Centralni register podatkov o pacientih. Digitalizacija: uspešneje, hitreje, ceneje : zbornik : 28. konferenca Dnevi slovenske informatike : Portorož, (19.-20.) 10. 2021, str. 84–96. https://dsi2021.dsi-konferenca.si/uploads/files/ZBORNIKDSI2021.zip

2020

Stanimirović, Dalibor, Janet, Jure. Portal zVEM : uporaba in razvojne usmeritve. NOVIS : Novice, obvestila, vesti, informacije združenja : Glasilo Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, ISSN 1580-4917, 2020, let. 47, št. 11/12, str. 36-37. https://zdrzz.si/Aktualno/Novis_11-12_1/.

Tepej Jočić, L. (2020). Izjave pacientove vnaprej izražene volje v Centralnem registru podatkov o pacientih (T. Marčun, Ed.). Digitalni Mostovi v Zdravstvu, pp. 42–46. Ljubljana: SDMI. Retrieved from https://sdmi.si/files/strokovna_srecanja/zbornik MI2020.pdf

Janet, J., & Stanimirović, D. (2020). Prenova portala zVEM (T. Marčun, Ed.). Digitalni Mostovi v Zdravstvu, pp. 55–59. Ljubljana: SDMI. Retrieved from https://sdmi.si/files/strokovna_srecanja/zbornik MI2020.pdf

Rant, Ž. (2020). Povezanost informacijskih gradnikov (T. Marčun, Ed.). Digitalni Mostovi v Zdravstvu, pp. 60–63. Ljubljana: SDMI. Retrieved from https://sdmi.si/files/strokovna_srecanja/zbornik MI2020.pdf

Rant, Živa, Stanimirović, Dalibor. Analiza uporabe rešitev e zdravja v Sloveniji: izzivi in prihodnje usmeritve. V: ŠPRAJC, Polona (ur.), et al. 39th International Conference on Organizational Science Development Organizations at Innovation and Digital Transformation Roundabout. 39. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti Organizacije na krožišču inovativnosti in digitalne transformacije: conference proceedings = konferenčni zbornik, 39. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti Organizacije na krožišču inovativnosti in digitalne transformacije, september 23 – 24, 2020. 1st ed. Maribor: University Press. 2020, str. 645- 661. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/503/613/1098-1.

Stanimirović D, Matetić V. Can the COVID-19 pandemic boost the global adoption and usage of eHealth solutions? J Glob Health 2020;10:0203101. http://www.jogh.org/documents/issue202002/jogh-10-0203101_AU.pdf

2019

Rant, Živa, Stanimirović, Dalibor. Analysis of e-Health solutions in Slovenia: a usage perspective. Uporabna informatika, ISSN 1318-1882. 2019, 27, št. 4, str. 135-142, https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/58/64.

RANT, Živa, STANIMIROVIĆ, Dalibor, ŽLENDER, Andrej. Nacionalni Portal zVEM v okviru eZdravja = National portal zVEM within eHealth. V: ŠPRAJC, Polona (ur.), et al. Ekosistem organizacij v dobi digitalizacije : konferenčni zbornik = [Ecosystem of organizations in the digital age: conference proceedings, 38th International Conference on Organizational Science Development. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 2019, str. 873-884. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/397, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/download/397/393/675-2, doi: 10.18690/978-961-286-250-3.67.

Zidarn, Janja, Stanimirović, Dalibor. Pregled uporabljanja programa za medsebojno delovanje zdravil v sklopu e-recepta. V: BRVAR, Miran (ur.). Varna uporaba zdravil : zbornik prispevkov. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za klinično toksikologijo: Univerzitetni klinični center, Center za klinično toksikologijo in farmakologijo. 2019, str. 15-19.

2018

Stanimirović, Dalibor, MATETIĆ, Vedrana. eRecept – zastavljeni cilji in dosežki. NOVIS: novice, obvestila, vesti, informacije združenja, ISSN 1580-4917, 2018, let. 45, št. 1/2, str. 13-15, https://issuu.com/zdrzz_novis/docs/novis_jan-feb_2018.

Stanimirović, Dalibor, Indihar , Simon, Zaletel, Metka. Na poti do zanesljivih podatkov o čakalnih dobah. NOVIS: novice, obvestila, vesti, informacije združenja, ISSN 1580-4917, 2018, let. 45, št. 10, str. 2-3. https://issuu.com/zdrzz_novis/docs/novis_oktober_2018.

Zidarn, Janja, Stanimirović, Dalibor, Indihar, Simon. eZdravje: eRecept in eNaročanje v obdobju 2017-2018. eHealth: ePrescription and eAppointment in the period 2017-2018. V: MARČUN, Tomaž (ur.), DORNIK, Ema (ur.), LESKOŠEK, Branimir (ur.). 30 let izkušenj v podporo digitalizaciji zdravstva: zbornik. Ljubljana: SDMI. 2018, str. 26-31.

2017

Stanimirović, Dalibor, Beštek, Mate. Centralni register podatkov o pacientih – vsebinski in uporabniški vidiki. NOVIS: novice, obvestila, vesti, informacije združenja, ISSN 1580-4917, 2017, let. 44, št. 11, str. 10-12.

Rant, Živa, Stanimirović, Dalibor, Matetić, Vedrana, Indihar, Simon, Zidarn, Janja, Beštek, Mate, Tepej Jočić, Lucija, Žlender, Andrej. eZdravje danes. Uporabna informatika, ISSN 1318-1882, jul./avg./sep. 2017, letn. 25, št. 3, str. 169-179.

2016

Stanimirović, Dalibor, Indihar, Simon. eNaročanje – trenutno stanje in nadaljnji koraki. NOVIS : novice, obvestila, vesti, informacije združenja, ISSN 1580-4917, 2016, letn. 43, št. 11, str. 4-6.