Kategorija: eZdravje

Predstavljena strategija digitalizacije zdravstva v Sloveniji za obdobje 2022 – 2027

Sodelavci eZdravja smo se udeležili dogodka na Brdu pri Kranju, kjer je bila predstavljena strategija digitalizacije zdravstva v Sloveniji za obdobje 2022- 2027: Strategija digitalizacije zdravstva v Sloveniji za obdobje 2022- 2027

Več o tem si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za zdravje: https://www.gov.si/novice/2023-01-13-digitalizacija-je-kljucen-korak-do-modernega-zdravstvenega-sistema/

 

Udeležba NIJZ na kongresu MI’22 »Odločno digitalno za več zdravja«

Sodelavci CIZ smo se udeležili kongresa MI’22 z naslovom »Odločno digitalno za več zdravja«, ki ga je organiziralo Slovensko društvo za medicinsko informatiko. Matjaž Drev in Dalibor Stanimirović sta predstavila prispevek »Stalna rast uporabe rešitev eZdravja – odsev zaupanja v procese digitalizacije v zdravstvu«. Živa Rant, Hajdi Kosednar in Dalibor Stanimirović pa so predstavili prispevek »Pogled na rešitve eZdravja skozi Center za pomoč uporabnikom«. S tem smo širši javnosti predstavili nekatere dosežke našega delovanja v zadnjem letu. Hajdi Kosednar je sodelovala na zanimivi okrogli mizi »Kako inovacije najdejo pot v zdravstvene ustanove?«. Dalibor Stanimirović je vodil sekcijo »Nacionalne rešitve in sistemi«. Dalibor Stanimirović in Živa Rant sta sodelovala v programskem odboru in pri recenziji člankov.

Osnovni misli kongresa sta bili povezovanje in pridobivanje ustreznih kadrov na področju medicinske informatike. Seznanili smo se z novimi dosežki drugih akterjev. Zelo smo bili veseli, da smo se po dolgem času lahko spet v živo srečali, družili in si izmenjali ideje in razmišljanja, kar nam bo zagotovo pomagalo pri nadaljnjem delu.

Zaključki kongresa so objavljeni na spletni strani SDMI: www.sdmi.si

Cepljenje proti covid-19

Pandemija covid-19 je prizadela življenje in zdravje ljudi po celem svetu in s cepljenjem lahko vsak od nas pomembno pripomore, da se epidemija uspešno obvlada. Cepljenje proti covid-19 je najučinkovitejši ukrep za zaščito našega zdravja in zdravja drugih.

Poleg učinkovitega in varnega cepiva pa je za ustavitev epidemije potrebna zadostna precepljenost prebivalstva, zato bo vsak posameznik s cepljenjem prispeval tako k svoji zaščiti kot tudi k rešitvi izjemno velikega družbenega problema.

Pomembno je, da se za cepljenje odločamo na osnovi preverjenih dejstev. Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje boste našli zanesljive informacije, najpogostejša vprašanja in odgovore ter znanstveno podprte nasvete glede cepljenja, namenjene tako splošni kot tudi strokovni javnosti.

Novela zakona ZPacP-B stopi v veljavo 16.12.2020

Zakon o spremembah zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-B) je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 177/20 in začne veljati 16.12.2020.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3111/zakon-o-spremembah-zakona-o-pacientovih-pravicah-zpacp-b

Kratek povzetek:

  • Čakalni seznami pri izbranih osebnih zobozdravnikih ostajajo samo za zobnoprotetične storitve.
  • Napotnica »zelo hitro« se po novem lahko predloži v 7 dneh (ne več petih), hitro in redno pa v 21 dneh (ne več 14). Velja tudi za napotnice, ki jim 16. decembra rok za predložitev še ne bo potekel.
  • Rok za zamenjavo izvajalca je pet dni (ne samo tri).

 

Analiza uporabe rešitev eZdravja v Sloveniji: izzivi in prihodnje usmeritve

Letos mineva štiri leta, kar je NIJZ prevzel upravljanje rešitev eZdravja v Sloveniji. Pripravili smo poglobljeno analizo uporabe najpomembnejših rešitev eZdravja, z njimi povezanih izzivov in prihodnjih usmeritev. Raziskava je pokazala velik napredek pri uporabi in doseganje kratkoročnih ciljev projekta eZdravje. Deleža e-receptov in e-napotnic presegata 90%. Centralni register podatkov o pacientih omogoča zbiranje podatkov za izmenjavo med izvajalci zdravstvene dejavnosti in shranjevanje dokumentov za dostopanje pacientov. Količina zdravstvene dokumentacije in povzetkov podatkov o pacientu se je občutno povečala. Povečala se je tudi uporaba spletnega portala zVEM, ki pacientom omogoča varen dostop do njihovih zdravstvenih podatkov ter storitev eZdravja preko ene vstopne točke. Kljub izzivom, s katerimi se NIJZ srečuje pri nacionalni uvedbi inovativnih rešitev, lahko rečemo, da uvedba poteka uspešno. To je ugotovila tudi Evropska komisija, saj je Digital Economy and Society Index Report za leto 2019 uvrstil Slovenijo na šesto mesto v EU pri uporabi rešitev eZdravja.

ANALIZA UPORABE REŠITEV EZDRAVJA V SLOVENIJI: IZZIVI IN PRIHODNJE USMERITVE

Rant, Ž., & Stanimirović, D. (2020). Analiza uporabe rešitev e zdravja v Sloveniji : izzivi in prihodnje usmeritve (P. Šprajc, Ed.). 39th International Conference on Organizational Science Development, p. 645–661. Retrieved from https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/503/613/1098-1

Analysis of e-Health solutions in Slovenia: A usage perspective

Rant, Ž., & Stanimirović, D. (2019). Analysis of e-Health solutions in Slovenia : a usage perspective. Uporabna Informatika, 27(4), str. 135-142. Retrieved from https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/58/64