Analiza uporabe rešitev eZdravja v Sloveniji: izzivi in prihodnje usmeritve

Letos mineva štiri leta, kar je NIJZ prevzel upravljanje rešitev eZdravja v Sloveniji. Pripravili smo poglobljeno analizo uporabe najpomembnejših rešitev eZdravja, z njimi povezanih izzivov in prihodnjih usmeritev. Raziskava je pokazala velik napredek pri uporabi in doseganje kratkoročnih ciljev projekta eZdravje. Deleža e-receptov in e-napotnic presegata 90%. Centralni register podatkov o pacientih omogoča zbiranje podatkov za izmenjavo med izvajalci zdravstvene dejavnosti in shranjevanje dokumentov za dostopanje pacientov. Količina zdravstvene dokumentacije in povzetkov podatkov o pacientu se je občutno povečala. Povečala se je tudi uporaba spletnega portala zVEM, ki pacientom omogoča varen dostop do njihovih zdravstvenih podatkov ter storitev eZdravja preko ene vstopne točke. Kljub izzivom, s katerimi se NIJZ srečuje pri nacionalni uvedbi inovativnih rešitev, lahko rečemo, da uvedba poteka uspešno. To je ugotovila tudi Evropska komisija, saj je Digital Economy and Society Index Report za leto 2019 uvrstil Slovenijo na šesto mesto v EU pri uporabi rešitev eZdravja.

ANALIZA UPORABE REŠITEV EZDRAVJA V SLOVENIJI: IZZIVI IN PRIHODNJE USMERITVE

Rant, Ž., & Stanimirović, D. (2020). Analiza uporabe rešitev e zdravja v Sloveniji : izzivi in prihodnje usmeritve (P. Šprajc, Ed.). 39th International Conference on Organizational Science Development, p. 645–661. Retrieved from https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/503/613/1098-1

Analysis of e-Health solutions in Slovenia: A usage perspective

Rant, Ž., & Stanimirović, D. (2019). Analysis of e-Health solutions in Slovenia : a usage perspective. Uporabna Informatika, 27(4), str. 135-142. Retrieved from https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/58/64