Kategorija: Obvestila

Od 3. 11. 2021 je vključitev v zNET obvezna za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti

Varno zdravstveno omrežje zNET je zaprta komunikacijska infrastruktura za centralizirane zdravstvene storitve nacionalnega pomena, kakor tudi za storitve, ki jih bodo zagotavljali posamezni akterji v zdravstvu prek certificiranih točk. Omrežje zNET zagotavlja varne in zanesljive povezave med vstopno točko, drugimi certificiranimi točkami in ključnimi akterji v zdravstvu. Omrežje zNET ne vključuje lokalnih omrežij posameznih končnih točk ter sistemov (strežnikov in drugih naprav), ki so povezani v lokalna omrežja.

Od 3. 11. 2021 je vključitev v zNET obvezna za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti.  Več o postopku vključitve v zNET in možnih načinih vključitve si lahko preberete na spletni strani https://znet.ezdrav.si.

Preverjanje povezave do varnega omrežja zNET se izvede z obiskom spletne strani http://dela.ezdrav.si/. Če se v zNET priključujete prek navideznega zasebnega omrežje, morate najprej vzpostaviti VPN povezavo. Če je povezava v zNET vzpostavljena, bo prikazana spletna stran z napisom ”Vaša povezava v zNET deluje”. Če računalnik ni v omrežju zNET, stran preprosto ne bo prikazana.

Za pomoč ali odpravo napak je uporabnikom na voljo Center za pomoč uporabnikom rešitev eZdravja, ki je dosegljiv prek obrazcev na spletni strani https://podpora.ezdrav.si, na brezplačni telefonski številki 080 74 70 in prek elektronske pošte podpora@znet.si.

Obveznost uporabe varnega omrežja zNET za uporabo storitev eZdravja je določil Pravilnik o pogojih, rokih, načinu vključitve in uporabe eZdravja za obvezne uporabnike, ki je bil sprejel v drugi polovici leta 2015. Ker takrat omrežje zNET še ni bilo ustrezno pripravljeno niti dimenzionirano za take potrebe, je NIJZ, kot upravljalec omrežja, moral najprej vzpostaviti tehnične pogoje. Po vzpostavitvi tehničnih pogojev je pričel z ozaveščanjem in pozivanjem izvajalcev zdravstvene dejavnosti k uporabi varnega omrežja zNET.

Oktobra 2017 je NIJZ prvič pozval izvajalce zdravstvene dejavnosti k čimprejšnji vključitvi v varno omrežje zNET, pri čemer ni postavil konkretnega roka. Ker se kljub pozivu vsi obvezni uporabniki niso vključili v varno omrežje zNET, je bil septembra 2020 poslan ponoven poziv vsem uporabnikom rešitev eZdravja, da se povežejo z varnim omrežjem zNET do 3. 5. 2021, ker bodo po tem datumu storitve eZdravja dostopne le še znotraj omrežja.

Ker smo ugotovili, da se nekaj izvajalcev zdravstvene dejavnosti do predpisanega roka, predvsem zaradi povečanih obremenitev vsled epidemije COVID-19, ne bo uspelo vključiti v zNET, smo podaljšali rok po katerem bo mogoč dostop do storitev eZdravja le znotraj omrežja zNET na 3. november 2021. Obvestilo o tem smo poslali aprila, junija, avgusta in oktobra 2021.

Vsa obvestila so bila poslana na:

  • Ministrstvo za zdravje
  • Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
  • Zdravniška zbornica
  • Lekarniška zbornica
  • Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije
  • Ponudniki informacijskih storitev (več naslovnikov)

Omogočena izdaja trajne napotnice za kronična stanja

Obveščamo, da s 1.8.2021 začne veljati sprememba Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (POZZ), ki omogoča, da se za določena kronična stanja izda trajna napotnica. Večkratno, obdobno napotnico za omenjena kronična stanja lahko v trajno spremeni tudi specialist oz. napotni zdravnik.

Spremembe v navodilih za uveljavljanje pravice do zdravstvenih storitev z napotnico

Zaradi sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: Pravila), ki so bile objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 61/21 z dne 16. 4. 2021 in so začele veljati 1. 5. 2021, razen določb, ki se nanašajo na »trajno« napotnico in ki se začnejo uporabljati 1. 8. 2021, je bilo prenovljeno Navodilo za uveljavljenje pravice do zdravstvenih storitev z napotnico.

 

 

Cepljenje proti covid-19

Pandemija covid-19 je prizadela življenje in zdravje ljudi po celem svetu in s cepljenjem lahko vsak od nas pomembno pripomore, da se epidemija uspešno obvlada. Cepljenje proti covid-19 je najučinkovitejši ukrep za zaščito našega zdravja in zdravja drugih.

Poleg učinkovitega in varnega cepiva pa je za ustavitev epidemije potrebna zadostna precepljenost prebivalstva, zato bo vsak posameznik s cepljenjem prispeval tako k svoji zaščiti kot tudi k rešitvi izjemno velikega družbenega problema.

Pomembno je, da se za cepljenje odločamo na osnovi preverjenih dejstev. Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje boste našli zanesljive informacije, najpogostejša vprašanja in odgovore ter znanstveno podprte nasvete glede cepljenja, namenjene tako splošni kot tudi strokovni javnosti.

Novela zakona ZPacP-B stopi v veljavo 16.12.2020

Zakon o spremembah zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-B) je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 177/20 in začne veljati 16.12.2020.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3111/zakon-o-spremembah-zakona-o-pacientovih-pravicah-zpacp-b

Kratek povzetek:

  • Čakalni seznami pri izbranih osebnih zobozdravnikih ostajajo samo za zobnoprotetične storitve.
  • Napotnica »zelo hitro« se po novem lahko predloži v 7 dneh (ne več petih), hitro in redno pa v 21 dneh (ne več 14). Velja tudi za napotnice, ki jim 16. decembra rok za predložitev še ne bo potekel.
  • Rok za zamenjavo izvajalca je pet dni (ne samo tri).

 

Analiza uporabe rešitev eZdravja v Sloveniji: izzivi in prihodnje usmeritve

Letos mineva štiri leta, kar je NIJZ prevzel upravljanje rešitev eZdravja v Sloveniji. Pripravili smo poglobljeno analizo uporabe najpomembnejših rešitev eZdravja, z njimi povezanih izzivov in prihodnjih usmeritev. Raziskava je pokazala velik napredek pri uporabi in doseganje kratkoročnih ciljev projekta eZdravje. Deleža e-receptov in e-napotnic presegata 90%. Centralni register podatkov o pacientih omogoča zbiranje podatkov za izmenjavo med izvajalci zdravstvene dejavnosti in shranjevanje dokumentov za dostopanje pacientov. Količina zdravstvene dokumentacije in povzetkov podatkov o pacientu se je občutno povečala. Povečala se je tudi uporaba spletnega portala zVEM, ki pacientom omogoča varen dostop do njihovih zdravstvenih podatkov ter storitev eZdravja preko ene vstopne točke. Kljub izzivom, s katerimi se NIJZ srečuje pri nacionalni uvedbi inovativnih rešitev, lahko rečemo, da uvedba poteka uspešno. To je ugotovila tudi Evropska komisija, saj je Digital Economy and Society Index Report za leto 2019 uvrstil Slovenijo na šesto mesto v EU pri uporabi rešitev eZdravja.

ANALIZA UPORABE REŠITEV EZDRAVJA V SLOVENIJI: IZZIVI IN PRIHODNJE USMERITVE

Rant, Ž., & Stanimirović, D. (2020). Analiza uporabe rešitev e zdravja v Sloveniji : izzivi in prihodnje usmeritve (P. Šprajc, Ed.). 39th International Conference on Organizational Science Development, p. 645–661. Retrieved from https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/503/613/1098-1

Analysis of e-Health solutions in Slovenia: A usage perspective

Rant, Ž., & Stanimirović, D. (2019). Analysis of e-Health solutions in Slovenia : a usage perspective. Uporabna Informatika, 27(4), str. 135-142. Retrieved from https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/58/64