Nova različica šifranta VZS 10.4 v veljavi od 16.12.2020

Obveščamo, da je skladno s sprejeto novelo Zakona o pacientovih pravicah ZPacP-B (Uradni list RS, št. 177/20 ) dopolnjen tudi VZS šifrant. Različica 10.4 se bo začela uporabljati 16.12.2020.
Spremembe:
10.4 16.12.2020 1051P, 1051K Ukinitev spremljanja čakalnih vrst