Sprejeta je Uredba EU o digitalnem covid potrdilu

Sprejeta je uredba, zavezujoča za vse države EU, velja pa od 1. julija 2021 do 30. junija 2022.
Evaluacija učinkov uredbe bo narejena do 31. marca 2022, ko se bo glede na epidemiološko situacijo odločalo o morebitnem podaljšanju veljavnosti.
UREDBA (EU) 2021/953 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 14. junija 2021
o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in
preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) za olajšanje prostega gibanja
med pandemijo COVID-19