Prispevki eZdravja

Skrbniki rešitev eZdravja so za kongres MI’20 pripravili naslednje prispevke, ki so objavljeni v zborniku kongresa.

Tepej Jočić, L. (2020). Izjave pacientove vnaprej izražene volje v Centralnem registru podatkov o pacientih (T. Marčun, Ed.). Digitalni Mostovi v Zdravstvu, pp. 42–46. Ljubljana: SDMI. Retrieved from https://sdmi.si/files/strokovna_srecanja/zbornik MI2020.pdf

Janet, J., & Stanimirović, D. (2020). Prenova portala zVEM (T. Marčun, Ed.). Digitalni Mostovi v Zdravstvu, pp. 55–59. Ljubljana: SDMI. Retrieved from https://sdmi.si/files/strokovna_srecanja/zbornik MI2020.pdf

Rant, Ž. (2020). Povezanost informacijskih gradnikov (T. Marčun, Ed.). Digitalni Mostovi v Zdravstvu, pp. 60–63. Ljubljana: SDMI. Retrieved from https://sdmi.si/files/strokovna_srecanja/zbornik MI2020.pdf

 

Skrbniki eZdravja objavljajo tudi v strokovnih revijah, kot je revija ISIS.

Marič, Z. (2021). Centralni register podatkov o pacientu v okviru eZdravja ISIS, pp. 31–32.