Kategorija: Uncategorized

Možnost izpisa potrdila o izdani e-napotnici za paciente

Pacienti, ki jim je bila izdana e-napotnica, lahko od 16.6.2021 sami natisnejo potrdilo o izdani e-napotnici v portalu zVEM. Ta možnost bo olajšala pacientom naročanje na zdravstvene storitve v primeru, da potrdila o izdani e-napotnici niso prejeli od zdravnika, ki je e-napotnico izdal, ali pa želijo potrdilo natisniti sami.

Več lahko preberete na Kako pridobim potrdilo o izdani e-napotnici? | Podpora eZdravja.

Spremembe v nastavitvah eNaročanja po priklopu v zNET

Izvajalci zdravstvene dejavnosti morajo po priklopu v omrežje zNET implementirati spremembo v svojih lokalnih informacijskih sistemih, prek katerih dostopajo do eNaročanja.

Izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki so povezani s sistemom eNaročanja, in bodo v naslednjih dneh prešli na zNet, opozarjamo, da morajo spremeniti COS URL na naslednji način:

 

Posodobljene možnosti dostopa do zNET prek najema storitve pri ponudniku telekomunikacijskih storitev

21.1.2021: Obveščamo, da so posodobljene možnosti dostopa do omrežja zNET za zasebne izvajalce zdravstvene dejavnosti prek najema storitve pri ponudniku telekomunikacijskih storitev. Trenutno priklop ponujajo ponudniki Telekom Slovenije, Stelkom, Telemach in T2. Več o tem lahko preberete na https://podpora.ezdrav.si/?faq=mozni-nacini-priklopa-v-omrezje-znet-za-zasebne-izvajalce-zdravstvene-dejavnosti.

Prispevki eZdravja

Skrbniki rešitev eZdravja so za kongres MI’20 pripravili naslednje prispevke, ki so objavljeni v zborniku kongresa.

Tepej Jočić, L. (2020). Izjave pacientove vnaprej izražene volje v Centralnem registru podatkov o pacientih (T. Marčun, Ed.). Digitalni Mostovi v Zdravstvu, pp. 42–46. Ljubljana: SDMI. Retrieved from https://sdmi.si/files/strokovna_srecanja/zbornik MI2020.pdf

Janet, J., & Stanimirović, D. (2020). Prenova portala zVEM (T. Marčun, Ed.). Digitalni Mostovi v Zdravstvu, pp. 55–59. Ljubljana: SDMI. Retrieved from https://sdmi.si/files/strokovna_srecanja/zbornik MI2020.pdf

Rant, Ž. (2020). Povezanost informacijskih gradnikov (T. Marčun, Ed.). Digitalni Mostovi v Zdravstvu, pp. 60–63. Ljubljana: SDMI. Retrieved from https://sdmi.si/files/strokovna_srecanja/zbornik MI2020.pdf

 

Skrbniki eZdravja objavljajo tudi v strokovnih revijah, kot je revija ISIS.

Marič, Z. (2021). Centralni register podatkov o pacientu v okviru eZdravja ISIS, pp. 31–32.