Nova različica šifranta VZS 11 v veljavi od 31.1.2021

Obveščamo, da bo dopolnjen in spremenjen šifrant VZS različica 11 v veljavo stopil 31.1.2021.

ŠIfrant VZS 11 (od 31.1.2021)