Testiranje na COVID-19

Splošne informacije

Informacijska rešitev za poročanje o presejalnem testiranju na COVID-19

Decembra 2020 je bila v okviru eZdravja vzpostavljena enotna informacijska rešitev za poročanje rezultatov testiranja na COVID-19.  Informacijsko rešitev uporabljajo vsi izvajalci testov. Osnovana je na CRPP in omogoča:

 • Zajem strukturiranega rezultata testov ter njegov zapis v CRPP
 • Avtomatizirano pošiljanje obvestil za izvajalce (vstopne točke) o rezultatih testov
 • Avtomatizirano pošiljanje SMS obvestil  za paciente
 • Posredovanje podatkov o pozitivnih rezultatih v Evidenco nalezljivih bolezni

Posamezni zapis rezultata testa mora poleg medicinskih podatkov vsebovati tudi podatke o načinu obveščanja ter kontaktne podatke, kamor se posredujejo obvestila.  Predpogoj za delovanje sistema obveščanja je, da izvajalci testiranja dosledno in pravočasno posredujejo pravilne in celovite zapise rezultatov, vključno z navedbo o želenem načinu obveščanja in kontaktnimi podatki pacienta.

Na vstopni točki (pri izvajalcu testiranja) pacienti prejmejo informacije o tem, kdaj lahko pričakujejo rezultat in na kakšen način bodo obveščeni. V kolikor pacient želi prejeti obvestilo o rezultatu testa preko SMS, mora izvajalcu testiranja (vstopni točki) posredovati točno mobilno telefonsko številko.  

Za informacije o rezultatih testa naj se pacienti obrnejo na izvajalca testov (vstopno točko).

Informacije o SMS obveščanju najdete tukaj:

https://www.nijz.si/sl/rezultati-covid

Zdravstveni delavci

V skladu z veljavno zakonodajo morajo izvajalci testov dosledno poročati rezultate testov v CRPP. Posredovanje pozitivnih in negativnih rezultatov je  obvezno za vse izvajalce testov, ki  so financirani iz javnih sredstev.  Ne glede na vir financiranja je obvezno poročanje pozitivnih rezultatov.

Obvezniki za poročanje so torej :

 • Akreditirani mikrobiološki laboratoriji –  izvajalci molekularnih (PCR testov);
 • Vsi, ki izvajajo hitre antigenske teste (HAGT) na vseh lokacijah v Republiki Sloveniji, ki so bodisi vključeni v javno zdravstveno mrežo bodisi  prejemniki proračunskih sredstev za testiranje;
 • Vsi izvajalci testov, ob ugotovitvi pozitivnega rezultata, tudi če so testiranje financirali sami.

 

Tehnični pogoji za izvajalce zdravstvene dejavnosti:

 1. Registracija organizacije (ustanove, pravne osebe) v Registru izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (RIZDDZ)

Izvajalec zdravstvene dejavnosti (pravna oseba), ki uporablja rešitev (vnaša rezultate testov), mora biti registriran v RIZDDZ. Priporočamo, da se v RIZDDZ registrirajo tudi vsi uporabniki (zdravstveni delavci in sodelavci, zaposleni v ustanovi).

https://www.nijz.si/sl/podatki/izvajalci-zdravstvene-dejavnosti

 1. Vključitev v varno zdravstveno omrežje zNET

Pogoj za dostop do je vključenost izvajalca (lokacije, delovne postaje) v omrežje zNET.

Vlogo za dostop do zNET najdete tukaj:

https://zvem.ezdrav.si/obrazci

Možnih je več načinov dostopa. Več informacij najdete tukaj:

https://ezdrav.si/storitve/znet/

Za vzpostavitev  brezplačne VPN povezave mora uporabnik imeti mobilni telefon, kamor bo prejemal SMS gesla za avtentikacijo.

 1. Pridobitev informacijskega sistema za posredovanje COVID testov v CRPP oz. prilagoditev obstoječega informacijskega sistema

Lokalni informacijski sistem za obdelavo zdravstvene dokumentacije, se mora povezati s CRPP tako, da bo omogočil posredovanje strukturiranih podatkov, kar vključuje uporabo predpisanih šifrantov. Informacijski sistem izvajalca testov mora omogočati  posredovanje celovitih  podatkov o testu.

 1. Pridobitev aplikacijskega ključa (API Key) za povezovanje s CRPP

Izvajalci testiranja, ki se prvič povezujejo s CRPP, morajo pridobiti aplikacijski ključ, t.i. API Key. Zahtevek za pridobivanje API Key naj pošljejo na e-naslov podpora@ezdrav.si. V zahtevku naj navedejo:

– RIZDDZ številko izvajalca-ustanove (pravne osebe)

– Naziv informacijskega sistema, ki ga uporabljajo za vnos Covid testov (npr. zVEM+, naziv komercialne rešitve)

– Naziv ponudnika informacijskega sistema, ki ga uporabljajo za vnos Covid testov ( npr. NIJZ – ponudnik zVEM+, naziv podjetja – ponudnika komercialne rešitve)

 

Uporabniška navodila za izvajalce testiranja:

Uporabniška navodila za poročanje rezultatov testov COVID v CRPP

 

Šifranti COVID testov

Posodobljena različica šifrantov testiranj na COVID-19 je objavljena na spletnem naslovu:

 

Spletne rešitve (aplikacije) za izvajalce testiranja

zVEM+ za vnos rezultatov testov na COVID-19 (dostopna izključno znotraj zNET)

Izvajalcem hitrih testov je na voljo je nacionalna spletna rešitev za vnos rezultatov testov. Namenjena je tistim, ki ne razpolagajo z lastnimi  informacijskimi rešitvami za povezovanje z eZdravjem, kot so npr. domovi starejših občanov (DSO)  in drugi socialnovarstveni zavodi. Omogoča vnos rezultatov hitrih testov. Navodila za uporabo najdete tukaj:

Uporabniška navodila zVEM+ za vnos rezultatov testov COVID

zVEM+ za COVID vstopne točke – podpora obveščanja pacientov  

Pooblaščene osebe vstopne točke lahko dnevno pridobivajo podatke o statusu obveščanja preko spletne rešitve zVEM+ za vstopne točke. Rešitev omogoča pridobivanje podatkov  pacientov, ki so bili testirani v dani vstopni točki oz. pri izvajalcu (v ustanovi).  Vstopna točka tekoče prejema sezname svojih pacientov – testirancev, ki so bili uspešno obveščeni po SMS, ter tistih, ki  čakajo na obvestilo vstopne točke. Navodila za uporabo najdete tukaj:

Uporabniška navodila zVEM+ za COVID točke – obveščanje pacientov

Razvijalci

Razvijalci informacijskih sistemov naj se za dostop do tehnične dokumentacije obrnejo na e-naslov crpp@nijz.si