eRecept

Splošne informacije

 

Status delovanja centralnega dela eRecepta

Namen
Cilji
Uporabniki
Ključna področja
Glavne funkcionalnosti
Varstvo osebnih podatkov in zagotavljanje informacijske varnosti
Kontakti
Ostale institucije
Naročanje na obveščanje o spremembah na eReceptu
Pogosto zastavljena vprašanja

 

eRecept je nacionalna informacijska rešitev za elektronsko predpisovanje zdravil na vseh ravneh zdravstvenega varstva in za izdajanje zdravil v lekarnah.

Kljub določenim težavam med razvojem in implementacijo je eRecept danes ena izmed najbolj uspešnih in učinkovitih rešitev, ki je bila razvita v sklopu projekta eZdravje. Glede na raven njene uporabe pa jo lahko postavimo ob bok tudi najboljšim primerljivim informacijskim rešitvam v tujini.

Rešitev zagotavlja varno in učinkovito oskrbo z zdravili z vpogledom v pacientove predpisane recepte, dvige zdravil in možnosti preverjanja kontraindikacij in interakcij. Pacientu je omogočen vpogled v njegove predpise in izdaje na portalu zVEM.

Kot za druge rešitve e-Zdravja, je dostopanje do podatkov centralne baze eRecepta mogoče z ustrezno dodeljeno avtorizacijo, ki jo dodeli vsak izvajalec zdravstvene dejavnosti za svoje izbrane pooblaščene zaposlene (pri eReceptu sta to zdravnik in farmacevt). Vsaka sprememba statusa predpisa je podpisana z osebnim kvalificiranim digitalnim potrdilom pooblaščenih oseb izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

Pri predpisovanju zdravnik pregleda seznam zdravil, ki jih pacient že jemlje. S seznama v preteklosti predpisanih zdravil ali iz Centralne baze zdravil izbere tisto, ki ga želi predpisati. Zdravnik ima možnost preveriti interakcije in kontraindikacije. Rešitev omogoča tudi preverjanje ustreznosti zdravila za športnike zaradi uvrstitve na listo prepovedanih snovi. Zdravnik tako pripravi podatke predpisa in preveri ustreznost. Paket podpiše in ga pošlje v centralno bazo e-receptov.

V lekarni s pomočjo kartice zdravstvenega zavarovanja farmacevt pridobi podatke pacienta, izbere recept in zdravilo za izdajo. Pripravi zdravilo in ga izda ter izdajo potrdi v centralni bazi e-receptov z osebnim kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Za aplikacijo eRecept je Ministrstvo za zdravje na konferenci Information Society 2017 (Informacijska družba 2017) Instituta Jožef Štefan prejela nagrado Informacijska jagoda za najboljši dosežek na področju informacijske družbe.

Rešitev je uvedena na nacionalni ravni od začetka leta 2016 in se dnevno uporablja pri večini izvajalcev zdravstvenih dejavnosti in lekarnah. Že leta 2018 lahko govorimo o splošni uporabi, saj je več kot 90 % predpisanih receptov v letu 2018, 2 leti po začetku uporabe, bilo elektronskih. Ti so uspešno nadomestili papirne recepte, ki se bodo še naprej uporabljali v določenih primerih (predvidoma 5 – 8 % vseh izdanih receptov). V letu 2020 je nad 94% predpisanih receptov v elektronski obliki.

 

NAMEN: Rešitev elektronskega predpisovanja in elektronske izdaje zdravil (krajše eRecept) podpira celoten proces predpisovanja in izdaje zdravil na zelenem in belem receptu, ki se je izvajal v papirni obliki na primarni in sekundarni ravni zdravstvenih storitev. Podpora pri odločanju in poizvedba po interakcijah med zdravili je narejena kot dodatni del rešitve in je enako implementirana tako za predpisovalce kot tudi izdajatelje zdravil. Rešitev zdravniku omogoča izdelavo elektronskega recepta, ki je elektronsko podpisan in po varni poti poslan v sistem, od koder ga pridobi farmacevt v lekarni ob izdaji zdravila na zahtevo pacienta.

CILJI:

 • Povečati varnost pacientov in zmanjšanje napak zaradi napačne uporabe zdravil z  izboljšano berljivostjo receptov, manjšim številom administrativnih napak.
 • Poenostaviti postopke za paciente v primerih, ko se recept z upoštevanjem medicinskih smernic lahko izda v odsotnosti pacienta, saj v tem primeru pacientu ne bo treba obiskati predpisovalca za prevzem recepta.
 • Zagotoviti učinkovitejše predpisovanje in uporabo zdravil z upoštevanjem podatkov o predhodno predpisanih in izdanih zdravilih.
 • Povečati učinkovitost procesa izdaje zdravil znotraj posameznih akterjev in med akterji v zdravstvu, predvsem z zmanjševanjem nepotrebnih stikov  in poti.
 • Zmanjšati administrativne stroške z odpravo uporabe papirnih obrazcev (nakup obrazcev, tiskanje v ambulantah, arhiv v lekarnah).
 • Zagotoviti potrebne podatke za različne analize, vključno z različnimi raziskavami.

UPORABNIKI: zdravniki in farmacevti, pacienti.

Ključna področja

Rešitev pokriva 4 ključna področja, ki so prikazana v spodnji sliki. Ključi poudarek je na varnem, učinkovitem ter preglednejšem predpisovanju in izdajanju zdravil. Rešitev prinaša tudi tehnične predpogoje za nove načine predpisovanja (nelastniško predpisovanje zdravil in strukturirani magistralni pripravki).

 

 

Glavne funkcionalnosti

eRecept prinaša v delovno okolje zdravnikov in farmacevtov nove funkcionalnosti, ki bodo na dolgi rok pohitrile delo v ambulantah in lekarnah, hkrati pa zagotavljale varno predpisovanje in izdajo zdravil.

 • Elektronsko predpisovanje/izdajanje zelenih in belih receptov
  • Strukturiran predpis
  • Predpis in izdaja zdravila iz CBZ, magistralnega pripravka, INN
 • Vpogled v e-recepte pacienta  (vsi statusi)
 • Preverjanje interakcij
 • Kontrole glede na rizične skupine
 • Konzultacije farmacevt – zdravnik

Varstvo osebnih podatkov in zagotavljanje informacijske varnosti

Osebni podatki se v rešitvi eRecept obravnavajo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi.

Kontakti

Ostale institucije

Institucije, ki so posredno ali neposredno povezane s procesom priprave in izdaje zdravil.

Za informacije o profesionalni kartici (PK), ki jo je izdal ZZZS, postopku odklepanja kvalificiranega digitalnega potrdila iz PK, postopkih za namestitev zadnje verzije Gemalto medprogramja, gonilnikih za čitalce PK in ostalih postopkih v zvezi s PK:

ZZZS, Služba za poslovanje s karticami

Več informacij: https://www.zzzs.si/zzzs/imenik.nsf/o/B92EEDAB3F5C74BDC12570FA00346A78

Za informacije o postopkih in načinih vpisa v Bazo podatkov o izvajalcih:

območne enote NIJZ

Več informacij: https://www.nijz.si/sl/podatki/izvajalci-zdravstvene-dejavnosti

 

Naročanje na obveščanje o spremembah na eReceptu

Obvestila o prihajajočih spremembah na centralnem delu eRecepta se objavljajo na spletni strani https://www.ezdrav.si/. Na obvestila se lahko naročite prek mehanizma RSS.

V kolikor želite prejemati elektronska sporočila z obvestili o spremembah, pošljite email na naslov ezdravje @ nijz.si (brez presledkov) s pripisom “obvestila eRecept“.

 

Pogosto zastavljena vprašanja o eReceptu so na voljo na naslovu Pogosta vprašanja.

Zdravstveni delavci

Navodila za pripravo delovne postaje za začetek uporabe eRecepta:

Uporabniški priročnik: priprava delovne postaje za uporabnika eRecepta

Ureditev pravic v bazi BPI / RIZDZZ (upravljavec NIJZ):

Izvajalci zdravstvene dejavnosti (informacije o vpisu v bazo BPI / RIZDZZ)

Navodila za pridobitev pravic nadzornika pravic organizacije:

Postopek za pridobitev pravic nadzornika

Obrazec za vpis pooblastil za nadzornika (prvi korak pri postopku za pridobitev pravic nadzornika):

Obrazec za pooblastilo nadzornika (doc)
Obrazec za pooblastilo nadzornika (pdf)

Navodila za nadzornika pravic organizacije:

Navodila za nadzornika pravic organizacije

Navodila za zdravnika in farmacevta:

Navodila za zdravnika in farmacevta

Navodila za uporabnike eRecepta

Navodila za uporabnike eRecepta

Uporabniška navodila za uporabnike informacijskih rešitev:

Uporabniška navodila za uporabnike informacijskih rešitev

Zaščiteno: Razvijalci

Ta vsebina je zaščitena z geslom. Za ogled spodaj vpišite svoje geslo: