EU digitalno COVID potrdilo

Splošne informacije

NOVO! V skladu s spremembami, ki veljajo od 1.2.2022, se SI DCP koda o pozitivnem HAG testu generira v sistemu eZdravja ob koncu izolacije (po 7. dnevu, če je oseba z negativnim HAG testom skrajšala izolacijo ali 11. dan, če je ni) – šele takrat je dostopna prek portala zVEM ali v lekarni.

Potrdilo SI DCP na podlagi hitrega testa HAGT je veljavno samo v Sloveniji, z njim ni mogoče prehajati meje oz. ga uporabljati za dokazovanje statusa PCT v drugih državah.

Več o veljavnosti potrdil EU DCP od 1. februarja 2022 naprej na naslednji povezavi.

 

 

EU Digitalno COVID potrdilo (EU DCP) je enotno evropsko, splošno veljavno covidno PCT-potrdilo o prebolelosti, cepljenosti ali testiranju, katerega namen je lajšanje varnega prostega gibanja državljank in državljanov po Evropski uniji.

EU DCP je veljavno v vseh državah članicah EU in je na voljo tako v papirni različici kot tudi v digitalni obliki na portalu zVem. Digitalna različica je dostopna s kvalificiranim digitalnim potrdilom SIGEN-CA in/ali mobilno identiteto smsPASS. Zato vse, ki imate to možnost, spodbujamo in vabimo, da si priskrbite eno od navedenih prijavnih sredstev, ki omogočata varno prijavo na portal zVem ter s tem dostop do digitalne različice EU Digitalnega COVID potrdila in tudi vseh ostalih storitev eZdravja.

EU DCP ni pogoj za prosto gibanje, ki je temeljna pravica v Evropski uniji (EU), vseeno pa olajša prosto gibanje in potovanje znotraj EU. Ne glede na enotno obliko potrdila bodo imele države še vedno možnost ukrepe uvajati samostojno, kar pomeni, da se bodo pogoji za prestop med državami vseeno lahko razlikovali. Zato svetujemo, da pred potovanjem preverite vstopno-izstopne pogoje posameznih ciljnih držav.

V Sloveniji EU DCP izdaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) na podlagi podatkov, vnesenih v Centralni register podatkov o pacientih. EU DCP se izdaja samo za covid-19 ter vsebuje potrebne bistvene informacije, kot so ime in priimek, datum rojstva, datum izdaje, ustrezne informacije o cepivu/testu/preboleli bolezni in edinstveno oznako. Obiskane države teh podatkov ne smejo hraniti. Preverjali se bosta zgolj veljavnost in pristnost potrdila, pri čemer se bo preverjalo, kdo je potrdilo izdal in podpisal. Vsi zdravstveni podatki ostajajo v pristojnosti države članice, ki je EU DCP izdala. EU DCP vključuje tudi QR kodo, ki vsebuje bistvene informacije, in digitalni žig, ki dokazuje pristnost potrdila in ščiti pred ponarejanjem.

Več informacij o EU DCP je na voljo tukaj.

Odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi z EU Digitalnim COVID potrdilom so objavljeni na spletni strani Cepimose.si na naslednji povezavi.

Pogosto zastavljena vprašanja o EU digitalnem COVID potrdilu so na voljo tukaj.

Potrdilo DCP je na voljo pacientom prek portala zVEM in vsem izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki imajo prek svojih informacijskih sistemov dostop do CRPP.

Slika 1: Proces izdelave in pridobivanja DCP

 

Aplikacija za preverjanje EU digitalnih COVID potrdil za mobilne naprave

Od 5.8.2021 dalje si lahko uporabniki aplikacijo namestijo na mobilne naprave.

Aplikacija za Android verzija od 8.0 naprej je dostopna na Google Play.

Aplikacija za iOS je dostopna v App Store.

Navodila za uporabo aplikacije so dostopna na naslednji povezavi.

Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 126/21):

Zdravstveni delavci

Aplikacija za izdajo digitalnega COVID potrdila (aplikacija DCP) je nova informacijska rešitev eZdravja, ki temelji na Centralnem registru podatkov o pacientu (CRPP) ter zagotavlja izdajo DCP v skladu z enotnimi standardi Evropske unije. CRPP je temeljni vir podatkov in zagotavlja bistvene funkcionalnosti informacijske rešitve. Vir podatkov za DCP so zapisi rezultatov testov PCR in hitrih testov ter zapisi COVID cepljenj. Povpraševanje po DCP se proži ob vsaki poizvedbi po dokumentih v CRPP, DCP pa je na voljo med ostalimi dokumenti na običajen način. Pacienti lahko DCP pridobivajo prek spletnega portala ali mobilne aplikacije zVEM.  Zdravstveni delavci jih lahko za paciente pridobivajo preko obstoječih informacijskih sistemov v zdravstvenih ustanovah.

Gradniki informacijske rešitve

Informacijska rešitev je umeščena med jedrne storitve eZdravja in ima naslednje funkcionalne sklope:

Aplikacija za izdajo DCP (aplikacija DCP)

Zagotavlja pridobivanje podatkov iz CRPP in njihovo pretvorbo v skladu s standardi EU, preverjanje skladnosti podatkov s pravili za izdajo DCP ter izdelavo dokumenta DCP z digitalnim podpisom in kodo QR.

Visoko zmogljive poizvedbe po podatkih v CRPP

Namenske poizvedbe iz zapisov o cepljenjih in rezultatov COVID testov izluščijo tiste aktualne podatke, ko so relevantni za izdajo DCP. Poizvedbe so ločene od splošnih storitev CRPP, kar zagotavlja zadostno odzivnost ob minimalni obremenitvi osnovnih  gradnikov.

Mehanizem proženja izdelave dokumenta DCP v CRPP

Izdelava DCP se samodejno proži ob vsaki poizvedbi v CRPP. Za končne uporabnike je proces pridobivanja DCP popolnoma enak, kot za ostale dokumente. DCP je pridružen ostalim dokumentom, ki so na voljo pacientom in zdravstvenim delavcem, kar je velika prednost. Informacijskih sistemov v zdravstvenih ustanovah ni potrebno nadgrajevati.

Opozoriti velja, da se dokument izdela tudi v primeru, da pogoji za izdelavo DCP niso izpolnjeni. V tem primeru se v dokument zapiše obvestilo o napaki oz. neizpolnjevanju kriterijev za pridobivanje DCP.

Spletna rešitev zVEM+ za zdravstvene delavce

Izvajalcem zdravstvene dejavnosti je na razpolago spletna rešitev, ki omogoča izdajo DCP za paciente. Rešitev je namenjena tistim ustanovam, katerih informacijski sistemi še niso povezani s CRPP (npr. lekarne)

Navodila za izdajo EU digitalnega COVID potrdila na zVEMplus

Vrste dokumentov DCP

V CRPP so na voljo štirje dokumenti DCP:  DCP o opravljenem cepljenju, DCP o negativnem testu PCR, DCP o hitrem antigenskem testu in DCP o preboleli COVID bolezni.

V kolikor kriteriji za izdelavo DCP niso izpolnjeni, se v dokumentih izpiše sporočilo o napaki.

Razširitev šifranta COVID testov –  priznani hitri testi iz skupnega seznama EU

V šifrantu COVID testov so označeni hitri antigenski testi, ki so v skupnem seznamu medsebojno primerljivih testov, ki ga potrjuje Evropska komisija. Samo testi s skupnega seznama omogočajo izdajo DCP.

Spletni naslov aktualne verzije šifranta COVID testov:

https://sifranti.nijz.si/covid-resitve/?sif=COVT_TES

Spletni naslov skupnega seznama medsebojno primerljivih testov EU:

https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices?manufacturer&text_name&marking&rapid_diag&format&target_type&field-1=HSC%20common%20list%20%28RAT%29&value-1=1&search_method=AND#form_content

Proces izdelave DCP

  1. Izvajalci zdravstvenih storitev posredujejo podatke o testih in cepljenjih v CRPP

Predpogoj  za izdelavo DCP so ustrezno zabeleženi podatki. Izvajalci cepljenj morajo pravilno posredovati zapise o opravljenih cepljenjih. Prek svojih informacijskih sistemov jih na običajen način zabeležijo v PPoP ali uporabijo spletni modul eRCO.  Več informacij je na voljo na naslovu https://ezdrav.si/storitve/erco/.

Izvajalci hitrih antigenskih testov morajo pravilno posredovati rezultate testov HAGT, akreditirani mikrobiološki laboratoriji pa rezultate testov PCR. Laboratoriji praviloma posredujejo tudi originalni mikrobiološki izvid v obliki zapisa PDF, ki pa ne zagotavlja izdaje DCP.

  1. Poizvedba po DCP prek aplikacijskega vmesnika IH Adapter – proženje izdelave DCP

Poizvedba se sproži enako kot za ostale dokumente v CRPP. Ko uporabnik portala zVEM ali informacijskega sistema pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti sproži poizvedbo po dokumentih, se samodejno izvede klic aplikacije za izdajo DCP.

  1. Izdelava DCP

Aplikacija za izdajo DCP pridobi podatke iz CRPP ter v skladu s pravili izdela DCP glede na podatke, ki so v danem trenutku na voljo (DCP o testu za zadnji negativni test v preteklih 8 dneh, DCP o prebolelosti za pozitivni test PCR v zadnjih 180 dneh). V skladu s tehničnimi pravili se v aplikaciji DCP potrdilo podpiše z veljavnim sistemskim certifikatom izdajatelja NIJZ. Bistven sestavni del certifikata je koda QR, ki pooblaščenim osebam omogoča avtomatsko preverjanje z ustrezno mobilno aplikacijo. Mobilna aplikacija za preverjanje DCP prebere podatke iz kode QR, preveri avtentičnost certifikata ter njegovo veljavnost.

V kolikor niso izpolnjeni pogoji za izdelavo DCP, se izdela dokument s sporočilom o napaki oz. neizpolnjevanju pogojev.

Končno stanje: Potrdilo je na voljo

Potrdilo DCP je na voljo pacientom prek portala zVEM in vsem izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki imajo prek svojih informacijskih sistemov dostop do CRPP.

Razvijalci

Digitalno COVID potrdilo se pridobi iz CRPP na enak način kot ostali dokumenti. Izdajanje digitalnih COVID potrdil je zato omogočeno v vseh sistemih, ki se povezujejo s CRPP. Nadgradnja informacijskih sistemov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti ni potrebna