SiNCP

Splošne informacije

SiNCP (Slovenia National Contact Point for eHealth) je slovenska Nacionalna kontaktna točka za e-zdravje. Predstavlja tako organizacijsko enoto na NIJZ kot tehnično rešitev za podporo čezmejni izmenjavi podatkov o pacientih.

Državljan Slovenije pred uporabo storitev čezmejne izmenjave v tujini mora oddati svoje dovoljenje za prenos svojih podatkov. To bo mogoče narediti na novem portalu zVem, po vpeljavi storitev izmenjave podatkov v produkcijo.

Za povračilo stroškov zdravljenja v tujini se je potrebno obrniti na Nacionalno kontaktno točko za čezmejno zdravstveno varstvo v upravljanju ZZZS.

Pred uporabo storitve si preberite osnovne informacije v dokumentu PIN.

Več informacij je na voljo tudi na portalu MyHealth@EU.

Zdravstveni delavci

Razvijalci