Referenčne ambulante

Splošne informacije

Referenčna ambulanta je ambulanta družinske medicine z razširjenim timom, ki ga sestavljajo zdravnik splošne ali družinske medicine, zdravstveni tehnik in diplomirana medicinska sestra. Diplomirana medicinska sestra prevzame vodenje parametrov stabilne kronične bolezni in celotno preventivno dejavnost. Preventivna dejavnost presejanja v referenčnih ambulantah zagotavlja zgodnje odkrivanje obolelih in pacientov z dejavniki tveganj. Ti dobijo potrebne informacije, edukacijo in imajo možnost obiskati tudi zdravstvenovzgojne centre. Taki pacienti takoj vstopijo v proces zdravljenja, s čimer se prepreči pojav zapletov kroničnih bolezni oziroma se pojavnost odmakne v čim kasnejše obdobje. To je zelo pomembno za posamezne paciente, saj se jim bistveno podaljša aktivna življenjska doba in poveča kvaliteta življenja. Posledično pa pomeni velik prihranek za zdravstveno blagajno tudi v finančnem smislu.

Za spremljanje napredka in vrednotenja kvalitete dela posameznih referenčnih ambulant morajo vse referenčne ambulante mesečno poročati vrednosti kazalnikov kakovosti. Poročanje kazalnikov kakovosti je pogoj za plačilo dela referenčne  ambulante.

Informacijska rešitev Referenčne ambulante je nacionalna spletna večnivojska rešitev, s pomočjo katere se zbirajo kazalniki kakovosti iz ambulant družinske medicine. Te avtomatsko poročajo podatke o kazalnikih v centralno nacionalno rešitev Referenčne ambulante iz podatkov, ki jih uporabljajo pri svojem delu. Prav tako mesečno poročajo o vzpostavljanju registrov. Z letom 2020 smo v rešitvi uvedli tudi letno poročanje o opravljeni preventivi.

Prve referenčne ambulante so poročila oddale leta 2011. Nacionalna uvedba je bila januarja 2015, ko je poročalo 150 ambulant. Leta 2016 je poročalo 634 ambulant, konec leta 2017 pa že 775 ambulant. Leta 2020 poroča že več kot 880 ambulant.

Lastni, slovenski podatki o zdravju prebivalstva, so neprecenljiva vrednost. Z uvedbo referenčnih ambulant, poročanjem kazalnikov in njegovo informacijsko podporo smo naredili velik korak naprej.

Iz podatkov  v referenčnih ambulantah dobivamo slovenske spletne kazalnike, ki so pomemben vir podatkov za javno zdravje in zdravstvene politike. S poročanimi kazalniki smo na nacionalni ravni dobili dobre podatke o pojavnosti in spremljanju kroničnih bolnikov v Sloveniji. Podatki so toliko bolj dragoceni, saj gre za slovenske dejanske podatke, pridobljene v strukturirani obliki in kot taki dragocen vir za analize zdravja pacientov v Sloveniji. Rešitev omogoča pregled kazalnikov registrov in avtomatski izpis prevalence in deleža bolnikov. (Prevalenca je merilo za celokupno število obstoječih primerov, epizod ali pojavov v točno opredeljenem trenutku, običajno na določen dan. Premik, 1998). Podatke lahko dobimo v vsakem trenutku in za katerokoli obdobje. To, da imamo naše, slovenske podatke in ne le podatke iz tuje literature, je neprecenljivo.

Naslov spletne aplikacije za pregledovanje kazalnikov je https://ra.ezdrav.si/Ambulante/Prijava.aspx.

Pogosto zastavljena vprašanja o rešitvi Referenčne ambulante so na voljo na naslovu Pogosta vprašanja.

Zdravstveni delavci

Prijava za poročevalce v informacijsko rešitev Referenčne ambulante je na naslovu https://ra.ezdrav.si/Ambulante/Prijava.aspx.

Vsa dokumentacija za zdravstvene delavce je dostopna na spletnih straneh Referenčne ambulante družinske medicine na naslovu http://www.referencna-ambulanta.si/.