eTriaža

Splošne informacije

eTriaža je nacionalna rešitev, ki zagotavlja informacijsko podporo za triažni postopek v zdravstvenih domovih in bolnišnicah in zmanjšuje klinično tveganje za paciente, ko zaradi velikega števila pacientov zdravstveno osebje ne zmore sproti obravnavati vseh pacientov. eTriaža podpira manchestrski triažni postopek in urejanje čakalnih seznamov pacientov posameznega izvajalca zdravstvenih dejavnosti glede na rezultate triažnega postopka in časa čakanja na obravnavo pacienta. Informacijska rešitev zagotavlja podporo pri oskrbi pacientov v službah za nujno medicinsko pomoč (NMP) in v urgentnih centrih. Rešitev je bila vzpostavljena leta 2012.

Pogosto zastavljena vprašanja o eTriaži so na voljo na naslovu Pogosta vprašanja.

Zdravstveni delavci

Potrebna je nadgradnja lokalnih informacijskih sistemov za povezavo s spletno aplikacijo (prenos podatkov v spletno aplikacijo in izida triaže nazaj v lokalni informacijski sistem).

Spletna aplikacija je na voljo vsem, ki so opravili usposabljanje iz triažiranja po manchestrskem algoritmu.

eTriaza_Uporabniski_Prirocnik_v2